Wsparcie prawnika w sprawach rozwodowych

Nie ma dwóch jednakowych spraw rozwodowych. Ludzkie istnienie jest tak osobne, że także rozwody są szczególnymi, rozmaitymi casusami. Zdarzają się sprawy rozwodowe, na jakich mąż i żona stawiają się z dojrzałym ‚planem’ na dalsze życie oraz wychowanie potomstwa, lecz zdarzają się, to smutne częściej, sprawy, na jakich dzieci są kartą przetargową, a małżonkowie wygarniają wszystkie przysłowiowe brudy ze swojego życia. Rozwód nie jest w takim razie dla sądu sprawą oczywistą – kiedy dorośli nie mogą dojść do porozumienia, sąd ma obowiązek zadecydować o przyszłości dziecka lub dzieci, by zabezpieczyć przede wszystkim interesy małoletnich.
Zobacz
adwokat Wodzisław Śląski od spraw o rozwód.

Karkołomne są również sprawy rozwodowe, jakie żądają podziału majątku. I nie jest istotne, czy majątek jest rozległy, czy mały – czasem kwestią sporną może być stary samochód, rower, zwierzęta domowe. Każdy, kto składa pozew rozwodowy do sądu, ma obowiązek zastanowić się na początku, czego wyczekuje od drugiej strony oraz spróbować dojść do porozumienia ze współmałżonkiem. Oszczędność czasu, pieniędzy i zdrowia. Najcięższe są sprawy, w jakich dzieci są widzami przemocy domowej, patologii w rodzinie i same są postraszone przez najbliższe im osoby.

Orzekając rozwód, sąd orzeka również z czyjego powodu nastąpił podział małżeństwa, czy też czy obie strony są winne, bądź też, że rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił bez niczyjej winy. Co tak ściśle mówiąc to oznacza? Jeśli małżonkowie, witryny sprawy rozwodowej zgodnie żądają o orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie, sąd musi to żądanie uszanować i obwieszczając wyrok, nie orzeka o winie oraz przyczynach zakończenia związku małżeńskiego. To zgodne oświadczenie oraz żądanie osób wywołuje, że rozwód nadszedł bez winy osób. Taka decyzja małżonków poprawia przebieg procesu, przez co trwa on krócej. Sąd ma obowiązek jedynie stwierdzić, że nastąpił trwały rozpad pożycia oraz wspólnoty majątkowej. Stale niemniej jednak, takie orzeczenie rozwodu bez winy jest szkodzące dla jednej z ludzi. W wypadku, gdy jedna z osób jest jedynie winna rozpadu małżeństwa, rozwód z orzeczeniem winy jest przydatny dla drugiej osoby – we wszystkich aspektach prawnych i formalnych wspomaga adwokat Wodzisław Śląski od spraw o rozwód. Może ona domagać się alimentów, które mogą jej być wypłacane do pięciu lat od wyroku sądowego. Na wniosek sądu, ten czas ma prawo być przedłużony w nadzwyczajnych okolicznościach.

Reklamy
Wsparcie prawnika w sprawach rozwodowych